Πώς μπορώ να προσθέσω τα στοιχεία της εταιρείας μου για να λάβω ένα τιμολόγιο proforma για το ταξίδι;

Γραμμένο απο Alex
Ανανέωση πριν από 1 χρόνο

Τα στοιχεία της εταιρείας μπορούν να προστεθούν στο τιμολόγιο proforma όταν δημιουργείτε την κράτησή σας. Κάντε κλικ στο "Work trip" και προσθέστε τα ζητούμενα στοιχεία της εταιρείας σας.

Σημαντικό:

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το λογιστήριο στη διεύθυνση accounting@atobtransfer.com για να αλλάξετε τα στοιχεία της εταιρείας (εάν χρειάζεται) στο τιμολόγιο proforma μετά την πραγματοποίηση της κράτησης. Πώς μπορώ να προσθέσω τα στοιχεία της εταιρείας μου για να λάβω ένα τιμολόγιο proforma για ένα ταξίδι;

Βρήκατε τις πληροφορίες που χρειάζεστε;?