Διαθέτουν Wi-Fi τα οχήματα;

Γραμμένο απο Alex
Ανανέωση πριν από 1 χρόνο

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία υλοποίησης της εύκολης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ολόκληρο τον στόλο μας. Αν αυτό είναι σημαντικό για τη βόλτα σας, μπορείτε να το ζητήσετε στο πεδίο "Πρόσθετες επιλογές", αλλά παρακαλούμε να σημειώστε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Βρήκατε τις πληροφορίες που χρειάζεστε;?